Noc vědců na VŠB


27. září se členové chemického kroužku zúčastnili akce „Noc vědců“. Z mnoha institucí, které tuto akci pořádají, jsme si vybrali Vysokou školu báňskou v Ostravě. Hned u vchodu nás zaujala prezentace výzkumu na téma pronikání nanočástic do buněčných struktur rostlin a s tím související míra jejich poškození. Nejzajímavější část programu, vzhledem k zaměření kroužku, byla k vidění na Institutu environmentálních technologií. Prohlédli jsme si nejprve laboratoře ochrany ovzduší, kde se zkoumají možnosti sorpce nejrůznějších plynných látek znečišťující ovzduší. Dále jsme pokračovali do laboratoří heterogenní katalýzy, kde se zkoumají například možnosti využití UV světla při odbourávání látek znečišťující vody. Na závěr jsme navštívili laboratoř anaerobní digesce, kde se zabývají výzkumem produkce bioplynu z nejrůznějších biologických odpadů. Utvrdili jsme se v názoru, že jemný zápach sirovodíku, který čas od času lze cítit z naší školní chemické laboratoře, je opravdu svěží vánek oproti zdejšímu „odéru“.