Kurz pro výkon obecných zemědělských činností


Z důvodu malého počtu zájemců škola nebude pořádat Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Všem zájemcům, kteří byli přihlášeni do tohoto kurzu, nabízíme řešení přihlásit se a splnit podmínky Profesních kvalifikací. Po složení zkoušky z každé této kvalifikace škola vydá osvědčení a pokud zájemce složí 3 tyto zkoušky, nahradí tímto uvedený kurz. Bližší informace podá Mgr. Vlastimil Dluhoš tel. 776 566 896 nebo Ing. Jiří Kašný tel. 733 595 526.