Krajské kolo biologické olympiády


Dne 5. dubna 2019 proběhlo ve Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě krajské kolo v oblasti biologické olympiády v kategorii B. Naší školu zde reprezentovali Jan Veselský a Adam Černík. Tito žáci dosáhli nejlepších bodových výsledků ve školním kole biologické olympiády v kategorii B. Krajského kola se zúčastnilo přes 30 žáků. Za naší školu nejlepšího úspěchu dosáhl Jan Veselský, který se umístil na velmi pěkném 3. místě.