Konzultace pro žáky posledních ročníků před závěrečnými zkouškami, maturitami a absolutorii v období od 11. 5. 2020 do 29. 5. 2020


Ochrana zdraví a provoz do konce školního roku 2019/2020
Hlavní dokumenty:

Školní směrnice – zde Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění – zde

Metodiky ke stažení:

VOŠ – zde SŠ – zde Domov mládeže – zde

Rozmístění učeben a časy konzultací:

VOŠ – zde Teoretické vyučování – zde Praktické vyučování – zde