Jak to zvládnout


Milí studenti,

vzhledem k mimořádným opatřením, která nyní doprovázejí život nás všech, Vám chci nabídnout své služby ve formě telefonických či mailových konzultacích. Pokud pociťujete cokoliv, s čím bych Vám mohla být nápomocna (jakákoli forma psychických potíží či nepohody, horší zvládání stresu, problémy při organizaci učiva, jeho nezvládání, rodinné či osobní obtíže apod.), obracejte se prosím na mail: monika.tichackova@zemedelka-opava.cz. V odkazech přikládám tipy, co smysluplného dělat s větším množstvím volného času a jak si zachovat v této době psychickou pohodu, také čemu se vyvarovat a co naopak vyhledávat. Všem přeji pevné zdraví, nervy a dostatek trpělivosti.
Ke stažení – Jak být doma a v pohodě,  Jak to zvládnout.
PhDr. Monika Ticháčková