informace z konference EVVO


Ve dnech 6. a 7. 6. 2019 se uskutečnila na naší škole celokrajská konference EVVO „Potraviny a péče o krajinu“, konaná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczného.  Konference se zúčastnilo 71 přihlášených zástupců základních a středních škol Moravskoslezského kraje a ze zpětné vazby vyplývá, že konferenci hodnotili jako vynikající. Takové hodnocení obdržela z evaluačních dotazníků, mnoha mailů a telefonátů část 7 přednášek, představení 4 výrobců regionálních potravin, prohlídka krásného areálu školy se vzdělávacími expozicemi, večerní společensko-pracovní blok i následných 5 exkurzí ve 2. dni konference. Jsme velmi rádi, že se nám společným úsilím podařilo připravit takto přínosnou aktivitu a děkujeme všem, kdož se na přípravě konference spolu s námi podíleli.
Více fotografií – zde.