informace o výsledcích sběru hliníku


Ve školním roce 2018/19 byl vyhlášen 2. ročník mezitřídní soutěže ve sběru hliníku. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – sběr plechovek a sběr tenkostěnného hliníku. V obou kategoriích se umístila na 1. místě třída 1. C, která obdržela za své snažení poukaz do Zábavního laser centra. Celkem se i díky této soutěži ve škole nasbíralo 82,32 kg hliníku.