Informace ke stávce 6. 11. 2019


Vzhledem k situaci, že se velká část zaměstnanců školy dne 6. 11. 2019 připojí k jednodenní stávce vyhlášené ČMOS pracovníků ve školství, bude v daný den omezený provoz školy a výuka jednotlivých tříd bude zkrácena na maximálně 4 hodiny. Konkrétní rozpis výuky je uveden ve škole a na webových stránkách školy www.zemedelka-opava.cz v programu Bakalář.
Třídní schůzky se uskuteční v dlouhodbě plánovaném termínu, tj. středa 6. 11. 2019 od 16 hod. v budově školy, Purkyňova 12, Opava. Rozpis tříd a vyučujících bude k dispozici ve vestibulu školy v přízemí.