informace k přijímacímu řízení – učební obory


Informace k průběhu přijímacího řízení na učební obory – zde.