Hodnocení studia ve 2. pololetí školního roku 2019/2020


Vyhláška MŠMT ČR o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí 2019/2020 – zde.
Metodický postup při hodnocení výsledků vzdělávání – zde.