Exkurze na VŠB v Ostravě


Ve středu 3. října 2018 navštívili studenti 4. ročníku přírodovědného lycea katedru Enviromentálního inženýrství VŠB v Ostravě. V laboratořích si mohli vyzkoušet rozbor vzorku povrchové vody, roztřídění směsi různorodých látek, získali informace o invazních rostlinách, biomonitoringu vody, třídění pevných látek a  postupu při zpracování badatelských pokusů.