Exkurze do Prahy


Dne 6. května 2019 studenti 1. ročníku přírodovědného lycea a další studenti naší školy zhlédli nejen krásy našeho hlavního města Prahy, ale hlavně navštívili ZOO zahradu v Troji, která nabízí unikátní exempláře fauny a flory. I když počasí nebylo příznivé a bylo velmi chladno všem účastníkům se exkurze líbila. Velké poděkování patří všem za jejich dochvilnost a skvělé reprezentování naší školy v Praze.