ERASMUS+ PROJEKT AGROPRACTICE 6


Poslední 2 týdny v březnu (18. -30. 3. 2019) se na naší škole podílela na výuce díky stáži odborníků ze zahraničí paní Eleni Andronikidu, biofarmářka z řecké Prevezy, u které naši studenti procházejí zahraniční zkušeností v praxi. Paní farmářka spolupracovala v předmětech Zpracování zemědělských produktů, Pěstování rostlin, Environmentální výchova, Rozvoj venkova, Cestovní ruch, Pěstování speciálních rostlin a Dějepis. Znovu bude vyučovat na naší škole v září 2019.