Erasmus+ Agropractice 6


9. – 22. 9. 2019 vyučovala na naší škole paní farmářka Eleni Andronikidu z řecké Prevezy.  V rámci dvoutýdenní stáže odučila 34 hodin  v  odborných předmětech Cestovní ruch, Rozvoj venkova, Alternativní zemědělství, Pěstování rostlin, Enviromentální nauka a Technologické procesy. Podílela se také na výuce všeobecných předmětů jako je Dějepis, kde představila antickou kulturu a kořeny řecko – tureckých či makedonských vztahů a také Občanská nauka, kde mluvila o politickém systému Řecka. V odpoledních hodinách vedla přípravu říjnových stážistů praxe v Řecku, kde přednášela o logistice praxe, o tom jak sběr a zpracování oliv probíhá, o reáliích Řecka a základech řečtiny.