Ekologická škola Moravskoslezského kraje


Naše škola získala prestižní ocenění v soutěži „Ekologická škola Moravskoslezského kraje za školní rok 2017/2018. Ve středu 24. října 2018 jsme z rukou náměstkyně hejtmana pro zemědělství a životní prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje paní Jarmily Uvírové převzali referenční list „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“.  Ocenění jsme získali za mimořádné ekologické aktivity v oblasti úspor energií, organizace sběru hliníku napříč mateřskými, základními a středními školami a rozsáhlou projektovou činností v oblasti udržitelného rozvoje. Titul i finanční odměna je uznáním dlouhodobé koncepční práce naší školy v této oblasti.