Důležitá informace k přijímacím zkouškám


Žáci, kteří se 8. června 2020 zúčastní přijímacích zkoušek, jsou dle současné legislativy v souvislosti s koronavirovou pandemií povinni donést „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem. Toto prohlášení odevzdají u prezence při vstupu do budovy. Čestné prohlášení je na straně č. 7 přiloženého materiálu k ochraně zdraví a navazuje na informaci z pozvánky – zde.