Další vynikající výsledky žáků školy ve středoškolské odborné činnosti


V letošním ročníku středoškolské odborné činnosti dosáhli žáci školy vynikajících výsledků. 5 žáků školy se zúčastnilo krajské přehlídky této prestižní soutěže v 5 různých kategoriích, přičemž jedna žákyně naší školy obsadila 1. místo, dvě 2. místo a jedna 3. místo a jedna 4. místo. Úspěch je o to cennější, že v letošním ročníku probíhala soutěž  období koronavirové pandemie  s využitím on-line obhajob, což na žáky kladlo další velké nároky na přípravu a realizace.

O úspěchy naší školy se přičinili:
 • Julie Jarošová s prací  „Odchov zejozobů afrických v ZOO Zlín a zámku Lešná“
  – 2. místo  v kategorii 04 „Biologie“ licitace o postup do celostátního kola
 • Marie Graclíková s prací „Měření vlastností různých odrůd domácích moštovaných jablek“
  – 1. místo v kategorii 07 „Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství“, postup do celostátního kola
 • Kateřina Jarošová s prací „Monitoring výskytu jmelí podél řeky Moravice“
  – 4. místo v kategorii 08 „Ochrana a tvorba životního prostředí“
 • Terezie Hahnová s prací „Tvorba herbáře se zaměřením na vybrané biotopy České a Slovenské republiky“
  – 2. místo v kategorii 12 „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“
 • Nikol Baierová s prací „Seznámení dětí mateřských škol se základy chemie“
  – 3. místo v kategorii 14 „Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“
Opět blahopřejeme k úspěchům a děkujeme za výtečnou reprezentaci školy

Výsledková listina ke stažení – zde.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy