Aktuality

NOVÝ ŠKOLNÍ WEB

MILÍ PŘÁTELÉ, TYTO STRÁNKY JIŽ SLOUŽÍ POUZE JAKO ARCHIV. PRO ČERSTVÉ INFORMACE NAVŠTIVTE http://WWW.ZEMEDELKA-OPAVA.CZ


Den otevřených dveří 9. prosince 2020 on-line formou

Prezenční forma dne otevřených dveří dne  9. 12. 2020 se  vzhledem k epidemii Covid 19 ruší. Natočili jsme v rámci této situace pro všechny zájemce aktuální informační video o škole, které umísťujeme na YouTube a odkaz na ně posíláme níže v rámci této informace ke  „Dni otevřených dveří“ všem základním školám k využití (níže v textu) a  současně jej zveřejňujeme na webu školy.

Publikace ke stažení – zde.
Video o škole a možnostech studia – zde.

Současně Vám nabízíme  on-line setkání, konzultace  a zodpovídání dotazů v rámci On-line burzy škol v Den našich otevřených dveří, tedy dne 9. 12. 2020, pokud se připojíte v daný den kdykoliv od 8 do 12 hod. a následně od 18 do 21 hodin na uvedené adrese:

Odkaz na on-line  informace o škole:

9. 12. 2020 08 – 12 hod.  Připojit se přes Google Meet
9. 12. 2020 18 – 21 hod.  Připojit se přes Google Meet


Pro jakékoliv další informace o škole, oborech, možnostech studia jsme Vám, žákům i rodičům kdykoliv k dispozici na těchto kontaktech, neváhejte nám zavolat, napsat. domluvit si individuální schůzku apod. Naše krásná, moderně vybavená a 100 % naplněná škola je vám k dispozici.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy
tel:  555 333 001
mob: 736 765 533

e-mail: info@zemedelka-opava.cz

Mgr. Václav Schreiber
vedoucí náboru žáků a marketingu
tel: 733 595 523

e-mail: vaclav.schreiber@zemedelka-opava.cz

S pozdravem, přáním zdraví a optimismu v této rozkolísané době.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy

 


Rotační výuka od 7. 12. 2020

Rozpis střídání tříd od 7. 12. 2020 do konce roku – zde.


Změny ve výuce k 25. listopadu 2020

Ve středu 25. listopadu se vrátí do lavic studenti závěrečných ročníků středních a vyšších odborných škol. Stejně tak bude umožněna praktická výuka do 20 osob.

Opatření PES pro oblast školství  – zde.
Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020 – zde.
Opatření školy platná od 25. 11. 2020 –  zde.
Upřesnění výuky od 25. 11. 2020 –  zde.


jezdecký kroužek školy

Po jarním odchodu Elby do zaslouženého důchodu nám ve stáji scházel kůň vhodný pro začátečníky.  Nakonec jsme konečně po dlouhém zvažování a pečlivém výběru pořídili nového „učitele“. Je jím devítiletý valach Coctejl. Přivezli jsme jej se stáje Hermelín ranč Nový Jičín, kde jej měl od hříběte ustájeného soukromý majitel. Výběr na něj padl díky nižšímu vzrůstu, dobré přiježděnosti a hlavně klidné a velmi milé povaze. Tento milý koník bude využíván jezdeckým kroužkem školy, ale také k praktické výuce žáků oborů Agropodnikání a Zemědělec-Farmář. Coctejl je v majetku Školního statku Opava, kterému za novou posilu stáje moc děkujeme.
Ing. Jana Mičková


ÚSPĚCHY V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

I v této nelehké době motivujeme a podporujeme naše žáky v rozvoji jejich logického myšlení. Základního online kola Logické olympiády, tedy soutěže pořádané Mensou České republiky se letos zúčastnilo 25 žáků naší školy. Ti soutěžili v kategorii C, což jsou žáci 1.- 4. ročníků SŠ. Celkem bylo v této kategorii přihlášeno 12 244 žáků z celé ČR. Nejlepší řešitelem logických úloh a vítězem v rámci naší školy se stal žák 3.L Dominik Jašurek, který se umístil mezi 6 % nejlepšími řešiteli základního kola v rámci celé ČR. Postup do dalšího kola mu přesto o vlásek utekl. Na druhém a třetím místě se pak umístili Vojtěch Wysoglad ze 3.C a Filip Hoblík ze 2.C. Všem výhercům gratulujeme! Odměny budou předány, jakmile nám to doba umožní.


100 let opavské zemědělské školy

Vážení kolegové,

posíláme Vám pozvánku k soukromé připomínce 100 let naší krásné školy. Všechny oficiální akce musely být zrušeny. Věříme, že ještě najdeme příležitost se setkat a společně si připomenout toto krásné jubileum. Zatím Vám všem za naši krásnou 100letou školu přejeme zdraví a radost ze života i v této době, kterou právě prožíváme.


Omezení provozu škol a školských zařízení

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

–        provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
–        škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
–        škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
–        praktických škol jednoletých a dvouletých,

Nově tedy včetně praktické výuky i žáků plnících povinnou školní docházku.
–       provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých.

Škola proto od 14. října 2020 přechází v plném rozsahu na povinnou on-line výuku, včetně praktické výuky žáků.

Opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu 2020
Opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s účinností od 14. října do 10. listopadu 2020

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


Stanovení volných dnů

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku
                                                                            t a k t o :
Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
Opatření MŠMT – zde.

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2020

Závěrečné zkoušky proběhnou v těchto termínech:

7. 12. 2020 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška,
8. 12. 2020 v 13:00 h praktická závěrečná zkouška,
16. 12. 2020 v 7:45 h ústní závěrečná zkouška.

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.


Další stránka »