Adventní Wroclaw


Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se naši studenti vydali prozkoumávat nejen adventní čas, ale i faunu a floru v polské Wroclawi. Po více než tříhodinové cestě autobusem jsme nejdříve byli nadšeni zoologickou zahradou s afrikáriem a oceanáriem. Následovala prohlídka Tumského ostrova se starobylou katedrálou Svatého Jana Křtitele. Rovněž jsme se prošli podél břehů řeky Odry a nakonec jsme se pohltili tou pravou vánoční atmosférou starobylých trhů, kde na nás čekalo nesčetné množství všemožných lahůdek. Velký dík patří našim studentům za jejich dochvilnost a skvělou reprezentaci naši školy.