Advent s Eliškou


Předadventní atmosféru plnou vůně jehličí zažili v naší škole ve čtvrtek 22. 11. účastníci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, který inicioval Klub zdravotně postižených Eliška pod záštitou Moravskoslezského kraje. Jednalo se o skupinu rodičů a jejich hendikepovaných dětí, kteří pod vedením lektorek z řad našich pedagogů vyráběli adventní věnce. Nápomocní jim při tvůrčí práci byli i studenti čtvrtého ročníku agropodnikání. Celé odpoledne se neslo v duchu příjemné spolupráce, dobré nálady a radosti z vlastního tvoření. Všichni odcházeli z akce spokojeni a kromě dobré nálady si odnesli i krásné vlastnoruční výtvory.