V sobotu dne 8. 9. 2018 se uskuteční 1. ročník otevřeného mistrovství v orbě Moravskoslezského kraje. Akce se uskuteční na poli za hlavním areálem Školního statku Opava, p. o. , Englišova 526. Plánek s umístěním soutěžních parcel – zde. Další informace a pravidla najdete – zde.  Zpravodaj Společnosti pro orbu ČR – zde. Přihláška do soutěže ke stažení – zde.